Pasningsvejledninger


Go to content

Æskeskildpadde

Skildpadder

Asiatisk æskeskildpadde

C:\Users\Dansk Amfibiecenter\Documents\Dansk Amfibiecenter\Pasningsvejledninger\Billeder pasvej\asiatisk æskeskildpadde.jpg
Error File Open Error

Foto: Tobias Valentin.

Videnskabeligt navn: Cuora amboinensis.

Dansk navn: Asiatisk æskeskildpadde.

Udseende: Hovedet er gult med mørke, olivenbrune aftegninger. Skjoldets overside er stort set ensfarvet brunt, mens undersiden er gullig, ofte med større eller mindre mørke pletter.

Skjoldlængden er op til 21 cm hos voksne hunner. Hannerne er lidt mindre. Halen hos hannerne er tykkere og længere end hos hunnerne.

Udbredelse i naturen: Arten er udbredt i Sydøstasien; Bangladesh, Burma, Cambodja, Filippinerne, Indien (Nicobarerne og Assam), Indonesien, Malaysia, Singapore, Thailand, Vietnam.

Arten er udelukkende udbredt i tropiske områder.

Cuora amboinensis er opdelt i tre underarter:
Cuora amboinensis amboinensis (Filippinerne)
Cuora amboinensis couro (Sumatra, Java, Bali)
Cuora amboinensis kamaroma (Sydøstasiens fastland og Borneo)

Arten er udelukkende udbredt i tropiske områder.

Biologi: Den asiatiske æskeskildpadde lever i lavlandet i troperne, hvor den lever i tilknytning til vand. Den opholder sig imidlertid både på land og i vand, hvor den holder til i lavvandede områder, f.eks. ved bredden af stille floder, i søer, sumpe eller i oversvømmede opdyrkede områder.

Skildpadden lever især af vandplanter, nedfaldne frugter og smådyr som f.eks. orme og snegle.

Arten lægger 2-3 æg, som klækkes efter ca. 2,5 måned.

Underarten C. a. kamaroma er mere landlevende end de øvrige underarter, som tilbringer det meste af tiden i vandet.

Hold i terrarium: Asiatisk æskeskildpadde holdes i et akvaterrarium, dvs. et akvarium eller terrarium, hvor der findes en vanddel og en landdel, som begge skal være let tilgængelige for skildpadden.

Vanddybden må ikke være større, end at skildpadden endnu kan trække luft ved overfladen uden at skulle svømme; den skal kunne nå overfladen ved at stå med to eller fire ben på bunden. Den asiatiske æskeskildpadde er en dårlig svømmer, og egner sig kun til at svømme på lavt vand.

Landdelen bør bestå af et solidt materiale, som er grundigt fastgjort, således at det ikke sættes i bevægelse, når skildpadden går på land.

Både vand- og landdel må gerne indeholde nogle skjulesteder, som skildpadden kan opsøge, når den hviler sig. Sådanne skjulesteder kan f.eks. bestå af kraftige grene eller rødder til akvariebrug. Akvaterrariet kan med fordel indrettes på en måde, så rummet under landdelen udnyttes som en del af vanddelen. Således vil pladsen udnyttes bedst i forhold til skildpaddens muligheder for bevægelse i anlægget.

Bundlaget i vand- og landdel kan bestå af almindeligt akvariegrus eller sand, ligesom andre egnede materialer kan tages i brug, såfremt de er praktiske og hygiejniske i forhold til rensning af vandet.

En kraftig pumpe med filter er nødvendig for vandkvaliteten. Halvdelen af vandet skiftes cirka hver 14. dag eller efter behov.

Denne skildpadde er, som andre skildpadder, vekselvarm. Det betyder, at dens kropstemperatur afhænger af omgivelsernes temperatur. Den må derfor regulere sin kropstemperatur ved at opsøge forskellige steder i akvaterrariet, hvor den kan opnå den foretrukne temperatur. I praksis kan dette behov imødekommes ved, at vandtemperaturen holdes på ca. 27 °C (vha. et akvarievarmelegeme), samtidig med, at én eller flere varmepærer placeres over landdelen og/eller overgangen mellem landdelen og vanddelen. En sådan varmeplads vil skildpadden anvende, når den har behov for at øge sin kropstemperatur. Temperaturen på varmepladsen bør være cirka 35 °C. Det er vigtigt, at vand- og lufttemperatur kontrolleres jævnligt.

Belysningen kan bestå af én eller flere varmepærer, samt evt. ét eller flere lysstofrør, som især kan være anvendelige, hvis man ønsker at dekorere akvaterrariet med planter.

En eventuel beplantning må bestå af planter med solide stammer, hvor plantens blade er udenfor rækkevidde, ellers vil de blive spist af skildpadden.

Akvaterrariets størrelse kan være 100x50x50 cm til ét dyr, eller 150x60x60 cm (L x B x H) til hold af 2-3 individer.

Foder: I fangenskab kan skildpadden med fordel tilbydes friske blade fra forskellige "ukrudtsplanter" som f.eks. svinemælk, skvalderkål og mælkebøtter. Som alternativ kan hvidkål og strimler af gulerødder anvendes. Sådanne fodertyper bør udgøre hovedfoderet, mens der kan suppleres med frugt samt en smule animalsk foder som f.eks. regnorm og snegle. Skildpadden fodres hver til hver anden dag.

Foderet tilsættes med mellemrum en passende mængde foderkalk.

Hold med andre dyr: Ikke anbefalelsesværdigt, da arten stiller specielle krav til terrarieforhold, der dårligt harmonerer med hold af andre dyr.

Adfærd: Hannerne kan udvise aggressiv adfærd i forhold til både hanner og hunner i samme akvaterrarium. I forbindelse med parring kan det forekomme, at hannen bider hunnen i dens nakke. Ved hold af flere dyr sammen er det derfor vigtigt at iagttage, om der er territorial adfærd mellem hannerne, eller om eventuelle parringer mellem hunner og hanner medfører skader på hunnerne.

Drægtige hunner må have et sted at lægge deres æg. Derfor anvendes et specialindrettet akvaterrarium, hvor landdelen indrettes med en let tilgængelig, men dyb beholder, som indeholder ugødet sphagnum eller et andet egnet organisk materiale, der holdes let fugtigt. Her kan hunnen grave sine æg ned. Æggene udruges ved ca. 29 °C.

Levealder: 25-30 år.

Sygdomstegn: Hævede øjenlåg er tegn på dårlig vandkvalitet. Hvis symptomet viser sig, vil det være strengt nødvendigt at løse problemet med bedre filtrering eller hyppigere vandskift.

Lovgivning: I forhold til international handel er Cuora amboinensis anført under CITES Appendix II.

Ver. 1. 2010 Carsten Kirkeby
Dansk Amfibiecenter.Back to content | Back to main menu