Pasningsvejledninger


Go to content

Regnbueboa

Slanger > Boa

Pasningsvejledning for Rød regnbueboa

C:\Users\Dansk Amfibiecenter\Documents\Dansk Amfibiecenter\Pasningsvejledninger\Billeder pasvej\Rød regnbueboa.jpg
Error File Open Error

Foto: Tobias Valentin

Videnskabeligt navn: Epicrates cenchria cenchria.

Dansk navn: Rød regnbueboa.

Udseende: Middelstor kvælerslange, som typisk opnår en længde af 160-180 cm. Grundfarven er rødbrun til rød på dyrets overside. Siderne er lysere end oversiden. Hovedets mørke aftegninger består af striber; en fra snudespids til nakke, samt to striber fra øjnene mod halsen. De mørke aftegninger fortsætter langs ryggen som mørke nettegninger, mens kroppens sider er mærket af mørke ringe og pletter. Bugen er lys grå og ensfarvet.
Øjet har lodrette pupiller. Læberne har varmefølsomme gruber, som tydeligt ses.

Udbredelse i naturen: Lavlandet i det nordlige Sydamerika; fra Venezuela i nord til Paraguay i syd.

Biologi: Rød regnbueboa lever i fugtige tropiske skove, hvor temperaturen kun varierer ganske lidt i løbet af året. Arten er overvejende bundlevende, og holder til i underskoven. Den er nataktiv og skjuler sig om dagen.
Føden består især af pattedyr, herunder gnavere og flagermus. Under sin jagt vil den oftest overraske byttet med bagholdsangreb, frem for at forfølge det. Ligesom andre kvælerslanger omslynger den byttet med sin krop, indtil det hurtigt dør af kvælning, hvorefter det sluges helt.
Som hos andre boaer fødes ungerne levende. Regnbueboaen lægger således ikke æg.

Hold i terrarium: Af hensyn til dyrets trivsel bør temperatur og luftfugtighed i terrariet observeres nøje. Rød regnbueboa stiller temmelig specifikke krav til disse forhold.
En luftfugtighed på 70-90 % er passende, men samtidig må terrariet være ventileret i tilstrækkelig grad, således at luften ikke bliver stillestående. Den høje luftfugtighed er vigtig for, at dyret ikke udvikler luftvejsproblemer.
Den rette temperatur er vigtig fordi slangen er vekselvarm, og styrer sin kropstemperatur ved hjælp af forskelle i omgivelsernes temperatur. Terrariet må således være stort nok til, at slangen kan finde gode opholdssteder ved forskellige temperaturer. Temperaturen ved terrariets bund bør ligge på 24-28 °C, med en lokal varmeplads med 30-35 °C. I modsætning til mange kvælerslanger tåler den røde regnbueboa dårligt temperaturer over 28 °C i længere tid, så det er vigtigt, at slangen har mulighed for at opsøge et sted i terrariet, hvor temperaturen er under 28 °C. Den ønskede temperatur kan opnås ved at anvende en eller flere mulige varmekilder; ovenlys eller bundvarme i form af et varmekabel eller en varmeplade. En nattemperatur på 22-24 °C er passende.
Belysningen bør dog ikke være kraftig eller skarp; regnbueboaer trives bedst, hvis lyset er så svagt, at deres skjulesteder udelukker det meste lys fra omgivelserne. Bundlaget i terrariet kan f.eks. bestå af pyntebark eller spånebundlag til dyr. Der bør gøres rent i terrariet ugentligt, hvorved afføring og/eller urin fjernes fra bundlaget. Af hensyn til hygiejne kan bundlaget f.eks. udskiftes årligt, og erstattes desuden løbende med friskt materiale af samme slags.
Terrariet må indeholde en række forskellige skjulesteder, som slangen især anvender om dagen, når den sover. Et skjulested kan f.eks. bestå af et stykke korkbark, der er stort nok til at dække hele slangens krop.
Kraftige grene i flere forskellige højder bruges til klatring. Grenene fastgøres, så de ikke vælter.
Rent drikkevand er en nødvendighed. Vandskålen bør være stor nok til, at slangen kan ligge i den med hele kroppen under vand.
En passende terrariestørrelse til rød regnbueboa kan f.eks. være 120x60x60 cm til ét dyr, eller 160x80x80 cm (L x B x H) til hold af 2-3 individer af rød regnbueboa. Slangerne kan med fordel holdes enkeltvis, idet de af natur ikke er sociale. Det er samtidig nemmere at observere slangernes trivsel og adfærd, hvis de holdes hver for sig.

Foder: I fangenskab kan slangen med fordel tilbydes optøet frostfoder; mus og rotter i passende størrelse tilbydes en gang ugentligt, eller hver 2.-3. uge, alt efter foderdyrenes størrelse og antal. Det er bedst at fodre lidt af gangen, men ofte. Dette gælder især hos unger og dyr, der endnu ikke er kønsmodne.
Størrelsen på foderdyret afhænger af slangens størrelse; dets krop bør som udgangspunkt ikke have en større diameter end midten af slangens krop.

Hold med andre dyr: Ikke anbefalelsesværdigt, da arten stiller specielle krav til terrarieforhold, der dårligt harmonerer med hold af andre dyr.

Adfærd: Ligesom i naturen er rød regnbueboa nataktiv; den bevæger sig sjældent om dagen, og foretrækker at skjule sig og sove om dagen, frem for at bevæge sig rundt i dagslys.
Efter fodring vil slangen ofte forblive skjult i en periode.
Parring, drægtighed og fødsel kan forekomme i fangenskab. Hannerne konkurrerer indbyrdes om hunnerne; overfor hverandre markerer de deres styrke ved at trykke modstanderen mod underlaget. Hvis sådanne kampe forekommer i terrariet er det vigtigt at adskille hannerne, da den svageste af de kæmpende vil stresses og forsøge at undslippe.

Giftighed: Ugiftig.

Levealder: 20 år eller mere.

Sygdomstegn: Denne art kræver høj luftfugtighed. Irriterede luftveje eller luftvejsinfektioner forekommer, hvis dyret holdes ved lav luftfugtighed, eller hvis dyret i en tidligere periode har været udsat lav luftfugtighed, uden at tilstanden efterfølgende er blevet forbedret ved behandling eller genopretning af passende luftfugtighed i omgivelserne.
Blodmider er meget små, men kan ses uden lup som runde sorte prikker på slangens krop. Tilstanden kan behandles efter forskellige metoder, og det er vigtigt at søge råd hos dyrlæge eller erfarne terrariefolk.

Lovgivning: I forhold til international handel er rød regnbueboa anført under CITES Appendix II.

Ver.1.2010 Tobias Valentin.
Dansk Amfibiecenter,Back to content | Back to main menu