Pasningsvejledninger


Go to content

Tornhalevaran

Øgler > Varaner

Pasningsvejledning for Tornhalevaran.

C:\Users\Dansk Amfibiecenter\Documents\Dansk Amfibiecenter\Pasningsvejledninger\Billeder pasvej\Tornhalevaran.jpg
Error File Open Error

Foto: Claus Hoffgaard.

Dansk navn:
Tornhalevaran.

Videnskabeligt navn:
Varanus acanthurus

Udseende:
Dyrene opnår en totallængde på ca. 60 cm. Hannen bliver større og kraftigere end hunnen. Grundfarven er lys chokoladebrun med gule eller rødlige pletter. Halen, der udgør ca. halvdelen af dyrets længde, er rund og tæt besat med kraftige tornede skæl.

Biologi: Biotopen for v.acanthurus består hovedsageligt af stenede klippeområder i meget tørre og varme omgivelser. Dyrene bruger klipperevner til skjulesteder og her fungerer den tornede hale som skjold mod åbningen. De kan også puste sig op, og er så umulige at trække ud fra deres skjulesteder.
Hunnen kan over en ynglesæson lægge 3-5 kuld á 10-14 æg.

Udbredelse i naturen:
Varanus acanthurus lever i Australien. Udbredelsen dækker det centrale, det nordlige og vestlige Australien. Områderne er kendetegnet ved at opnå meget høje temperaturer, op til 40 °C i skyggen i dagtimerne og med ringe mængder nedbør.

Hold i terrarium:
Voksne dyr:
Terrariet til et par bør være ca. L 140 cm x B 60 cm x H 80 cm. Dyrene vil bruge hele højden, også hvis man vælger et endnu højere terrarium. Væggene kan enten beklædes med korkplader eller andet der giver varanerne mulighed for at klatre op af væggene. Bundlaget kan bestå af groft sand, eventuelt flade sten.
Hule kork rør er meget anvendelige, dyrene bruger dem som huler. Ved hjælp af plastikstrips er det muligt at binde flere rør sammen og på den måde udnytte hele højden af terrariet. Varanerne får på denne måde både klatremuligheder og gode gemmesteder.
En plastikboks med en blanding af fugtigt groft sand og ugødet sphagnum er en god ide, dyrene er glade for at grave i det fugtige materiale. Blandingen bør være så fugtig og fast, at det er muligt for dyrene at grave gange. Husk at lægge låg på boksen, i låget bores et hul med et rundbor med en diameter på 8 til 10 cm.
På den måde får dyrene en hule hvor de både vil grave men også bare opholde sig Det vil også være her varanerne kan lægge æg.
Plastikbokse med låg fra byggemarkeder, på ca. 35 liter er passende størrelse.

Belysning af terrarier er vigtigt. Varanus acanthurus lever meget solrigt og varmt. Anvend f.eks. 3 lysstofrør i terrariets længde, her vil T5 rør være et godt valg. Herudover laves en varmeplads i den ene ende af terrariet med spotpærer som afgiver en vis mængde UV lys. De bør være på 40 eller 60 Watt og hænges ca. 15 til 20 cm over en flad sten.
En anden mulighed for varmeplads er halogenlamper på 35 til 50 watt, de giver kraftigt lys og god varme, afstanden til den flade sten som førnævnt.
Det er vigtigt at dyrene får UV lys, der findes både lysstofrør og forskellige typer pærer der afgiver UV lys .
Temperaturen i terrariet bør være ca. 30 °C grader i dagtimerne. Om natten må temperaturen falde til stuetemperatur.
Dagslængden er 12 til 13 timer.

Ungdyr:
Terrariet til ungdyr bør være L60 x B50 x H50cm. De kan holdes i grupper på 4-5 dyr.
Foderet er det samme som til de voksne dyr, dog afpasset i størrelse. Husk vitaminpulver og friskt drikkevand dagligt.
Helt unge V. acanthurus skal have lidt mere fugtighed end voksne dyr, så en daglig overbrusning er vigtig. Ungerne vokser hurtigt og er hårdføre, man skal dog holde øje med om en unge sakker bagud, hvis det sker, skal den flyttes til et andet terrarium.


Foder:
Hovedfoder er insekter såsom: fårekyllinger, græshopper og kakerlakker. Husk at ryste alle foderdyr i et godt vitaminpulver til krybdyr, før de slippes ind i terrariet.
Som supplement til insekterne, kan man bruge kogt kylling eller kalkunkød. Efter kogning skæres kødet i passende strimler og drysses med vitaminpulver.
Hårdkogt hakket æg med skaller kan bruges ca. en gang om ugen.
Tørfoder til katte i god kvalitet kan også bruges med 8 til 10 dages mellemrum. Kattefoderet blødes først op i vand, det kan med fordel blandes med det hårdkogte æg.
Dyrene skal altid have adgang til frisk drikkevand. Stil en flad skål vand ind dagligt.

Hold med andre dyr:
Hvis man ønsker at holde v.acanthurus sammen med andre krybdyr, er skægagamer (Pogona vitticeps) en god mulighed, hvis dyrene har samme størrelse vil det normalt ikke give problemer.

Adfærd:
V.acanthurus er et rigtig gode terrariedyr, de er aktive hele dagen, og de er ikke sky. Det er muligt at holde dem i mindre grupper, f.eks.1 han med 2 - 3 hunner, det kan dog kræve et større terrarium.
De spiser alt man tilbyder dem. Det er derfor vigtigt med voksne dyr at undgå overfodring, det kan være et problem med denne art, så pas på ikke at lave fede dyr, navnlig æg og kød skal kun bruges med passende mellemrum.
Dyrene graver en del så pas på sten der kan vælte/undermineres, når terrariet indrettes.

Giftighed:
Ugiftig

Levealder:
Der er flere eksempler på varaner, der er blevet ca. 10 år i terrarier.

Sygdomstegn:
Varaner er generelt hårdføre dyr, og V.acanthurus er ingen undtagelse, de bliver sjældent syge.
Skrammer og mindre bidsår heler som regel hurtigt op.

Andet:

Lovgivning:
CITES II.
RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 338/97 Bilag:B

Ver. 1. 2010 Claus Hoffgaard.
Dansk Amfibiecenter.


Back to content | Back to main menu