Pasningsvejledninger


Go to content

Smagradfirben

Øgler > Firben

Pasningsvejledning for Smaragfirben

C:\Users\Dansk Amfibiecenter\Documents\Dansk Amfibiecenter\Pasningsvejledninger\Billeder pasvej\smaragdfirben01.jpg
Error File Open Error

Foto: Søe Pedersen

Videnskabeligt navn: Lacerta viridis

Dansk navn: Smaragdfirben

Udseende: Smaragdfirbenet eller rettere det østlige smaragdfirben er et af de mange store grønne firben, hvorfra der er udskilt mange nye arter. Forskellene er ikke store, men det vestlige smaragdfirben har en meget ensfarvet ryg og det østlige har et mere plettet udseende. Farven på ungerne strube skulle også være forskellig. Begge arter bliver omkring 35-40 cm og er som voksne græsgrønne og hannerne har ofte blå kinder og strube. Bugen er lysere. Der findes andre og større typer af smaragdfirben i det sydlige Balkan og videre mod øst. Alle skal dog holdes næsten ens.

Udbredelse i naturen: Det forekommer fra det østlige Tyskland, Østrig, Slovenien, Kroatien, Tjekkoslovakiet, Ungarn, Balkan regionen, sydlige Ukraine og nordvest Anatolien

Biologi: Smaragdfirben foretrækker tørre sydvendte områder med mulighed for hurtigt at kunne søge beskyttelse som f.eks. stendiger, ruiner og skovkanter. Ofte ses den på toppen af stendiger, hvorfra den kan overskue omgivelserne. Den er en udmærket klatrer og kan finde på at søge tilflugt i træer.

Hold i terrarium: Denne middelstore, kraftige og meget aktive øgle kræver et stort terrarium. 120cm x 50cm x 50cm (l x b x h) er passende for et voksent par eller trio. Terrariet indrettes som et tørt middelhavsterrarium med stensætninger, solpladser, flere gemmesteder og selvfølgelig en vandskål. Bundlaget bør være støvfrit grus eller lignende. Firbenene foretrækker strålevarme og solpladserne bør derfor opvarmes af spotpærer. Lysintensiteten bør være høj og ultraviolet belysning er en stor hjælp til dyrenes velbefindende. Grundtemperaturen i terrariet behøver ikke være særlig høj. 22-25 °C er passende. Dyrene holdes bedst parvis eller alene. Flere hanner vil ofte kæmpe til døden om territoriet, og selv hunner kan en sjælden gang være ganske stridbare imod hinanden. En kølighedsperiode om vinteren er naturlig, men ikke nødvendig for deres velbefindende.

Foder: Alle større insekter som kakerlakker, fårekyllinger, græshopper, sommerfugle, møl og kæmpemelorme tages gerne. Af andre foderemner kan regnorme og enkelte mindre gnavere benyttes. Ungerne er heller ikke kostforagtere, og fodres som de voksne bare med mindre emner.
Tilskud af vitaminer og kalk ved alle fodringer er en god sikring for et sundt helbred hos dyrene.

Hold med andre dyr: Ikke alene er smaragdfirben meget territoriale, men de er også ganske voldsomme overfor andre dyr. Derfor bør de kun holdes alene, parvis eller i trioer.

Adfærd: Smaragdfirben bliver hurtigt tillidsfulde i terrariet og kan efter en tid håndfodres. Yderligere håndtering bør ikke ske, idet dyrene har tendens til at gå i panik og flygte panisk.
Om foråret vil hannerne få meget klarere farver og ofte en lysende blå strube. Parringer kan foregå hele året indendørs, og hunnerne kan lægge flere kuld æg på en sæson. De lægger fra 4-19 æg i et kuld, som nedgraves i et fugtigt område i terrariet. Æggene vil ved korrekt behandling klække efter 65-80 dage ved ca. 28 °C.

Giftighed: Firbenene er ikke giftige, men kan give et smertefuldt bid

Levealder: Op til mindst 12 år, men ca. 8-9 år er mere normalt i terrarier

Sygdomstegn: D3 vitaminmangel er det hyppigste problem man støder på med disse firben. Afvekslende foder med vitamin og kalktilskud er nødvendigt og ultraviolet belysning en stor fordel.
Især ungerne, som vokser meget hurtigt, får ofte vitamin- eller kalkmangel.
Skælbetændelse kan forekomme, hvis dyrene holdes for fugtigt eller for surt.

Andet: Smaragdfirben kan som alle andre ægte firben smide halen, som vil regenerere igen. Den nye hale er dog hverken så lang eller smuk som den tabte.
Sommerophold i frilandsterrarier er ikke bare sundt for dyrene, men giver også en bedre oplevelse af dyrenes naturlige adfærd. De er ikke så sky udendørs som mange andre større firben.

Lovgivning: Alle europæiske krybdyr og padder er beskyttet under Bern-Konventionen. Opdrætsdyr sælges dog ofte både fra private og dyrehandlere.


Back to content | Back to main menu