Pasningsvejledninger


Go to content

Kongeboa

Slanger > Boa

Pasningsvejledning for Kongeboa

Billede på vej

Videnskabeligt navn: Boa constrictor constrictor, Boa constrictor imperator, Boa constrictor sabogae, Boa constrictor nebulosa, Boa constrictor orophias, Boa constrictor longicauda, Boa constrictor ortonii, Boa constrictor amarali, Boa constrictor occidentalis.

Dansk navn: Kongeboa. De mange underarter benævnes ofte med det land eller den ø, hvor underarten har sin hovedudbredelse eller ved et specielt kendetegn. F.eks. har Boa constrictor occidentalis sin hovedudbredelse i Argentina. Det danske navn er derfor argentinsk kongeboa. Boa constrictor longicauda er beskrevet som havende en lang hale på latin "longicauda", på dansk bliver navnet således langhalet kongeboa.

Udseende: Det generelle indtryk af en kongeboa er en middelstor slange med en størrelse på op til 2,5 meter, hovedet er afsat fra halsen og har en trekantet form. Der er en tydelig streg fra øjet hen langs siden på hovedet. Den generelle farve er i brune nuancer. Ryggen er mønstret med lyse runde markeringer og halen er ofte båndet i hvid og rustrød.
Kongeboaen har med sin enorme udbredelse tilpasset sig mange forskellige biotoper.
Allerlængst mod nord tæt ved USA's grænse findes den mindste kongeboa(Boa constrictor imperator). Udvokset bliver den kun ca. 120 centimeter lang. På nogle øer ud for Honduras kyst findes en variant det er meget lys med fine orange farver og små pletter. I regnskovene fra Colombia, Peru og Brasilien findes en meget stor variant (Boa constrictor constrictor) der kan blive 3 meter lang. På ryggene har den fine tværbånd og halen er smukt teglstensrød med hvide bånd. Allerlængst mod syd i Argentina (Boa constrictor occidentalis) findes en kongeboa der bliver meget stor op til 3 meter og farven er næsten sort.

Udbredelse i naturen: Kongeboaen er udbredt fra det nordlige Mexico til Argentina og fra Peru til Brasilien samt flere øer ud for områdets kyster.

Biologi: Kongeboaen har med sin enorme udbredelse tilpasset sig flere biotoptyper fra tørre subtropiske nåleskove til Brasiliens regnskove. Kongeboaen fører en tilbagetrukket natlig tilværelse i bunden af skoven hvor den ligger og venter på bytte. Man ser den sjældent og når det sker, er det ofte fordi den er på rov i bondens hønsehus. Kongeboaer er nyttedyr der holder bestandene af gnavere i ave.

Hold i terrarium: Kongeboaer trives godt i fangenskab. De skal have et stort terrarium med en grundflade udregnet således: slangens længde målt fra snudespids til halespids gange slangens halve længde. Terrariets højde skal være ca. 1/3 af slangens længde. Terrariet kan godt være lidt længere eller bredere, ligesom hylder kan medregnes i terrariets flademål med en faktor 0.75.. Hylden skal mindst have plads til et hvilende individ. Et sådant terrarium kan bebos af op til tre kongeboaer.
Som bundlag kan anvendes aviser, høvlspåner eller et andet let sugende naturligt materiale. På bunden skal der også være et skjul hvor alle slangerne kan opholde sig samtidigt. Man kan med fordel bruge kraftige grene som indretning, slangerne vil klatre i dem og bruge dem til at gnubbe sig op ad når de skal skifte ham. Kongeboaer ynder at bade, så de skal have en stor vandskål eller balje med rent vand. Temperaturen skal være 22 - 23 °C om natten og ca. 27 °C om dagen. Der skal være en varmeplads på ca. 32 °C grader som slangen bruger når den skal fordøje. Luftfugtigheden skal være på ca. 60 - 70 %. Har slagerne problemer med at skifte ham, er det ofte fordi luftfugtigheden er for lav. Slanger er udbryderkonger kongeboaer er ingen undtagelse. Det er vigtigt at terrariet er en stabil konstruktion. Låger skal kunne låses og installationer og varmelamper skal afskærmes, så slangerne ikke kan komme ud eller komme til skade.

Foder: Kongeboaer uanset underart spiser villigt alle de almindeligt holdte gnavere som mus, rotter, hamstre, marsvin og kaniner. Foderet spises gerne dødt. Foderdyr kan købes frosne hos dyrehandleren. Du kan optø foderdyret i lunkent vand eller lade det ligge ved stuetemperatur. Foderdyrets størrelse skal afpasses kongeboaens størrelse. Som tommelfingerregel kan slangen spise et foderdyr, der er lidt tykkere end den selv er på kroppens tykkeste sted. Man fodrer nemmest ved at holde det døde foderdyr hen til slangen med en pincet. Slangen vil lugte med tungen og så hugge og sno sig om foderdyret for at kvæle det. Selv når slangen har taget fat hjælper det, hvis man trækker let i et ben eller i halen på foderdyret. Så tror slangen at den er ved at kvæle noget levende og du kan så være sikker på at den vil tage sit bytte. Slangen skal fodres en gang om ugen med en passende størrelse byttedyr. Hvis slangen er i hamskifte skal fodringen blot springes over. Hvis man fodrer som beskrevet, vil man kunne have en sund slange gennem hele dens livsforløb.
Inden man køber slangen, skal det sikres, at den har spist normalt hos dyrehandleren. Det er ikke unormalt at slanger kan faste i et par uger. Store slanger og store gravide slanger kan faste i flere måneder. Hvis man har en fastende slange, der begynder at se meget hulrygget ud, skal man kontakte sin dyrlæge. En sund fastende slange bliver ikke sygeligt tynd.

Hold med andre dyr: Kongeboer kan godt holdes sammen med andre kongeboaer og andre slanger af samme størrelse. Kongeboaer kan ikke holdes sammen med andre dyrearter, da de enten vil blive mast eller spist.

Adfærd: Kongeboaen er overvejende nataktiv. Om dagen kiler den sig fast i en grenkløft eller ligger sammenrullet i sit skjul.

Giftighed: Kongeboaer er ugiftige. Hvis man bliver bidt skal man vaske grundigt med sæbe og evt. søge læge grundet risiko for en infektion.

Levealder: Med god pasning kan kongeboaer blive meget gamle. En privatperson i USA havde en kongeboa, som hun modtog som et voksent vildfanget eksemplar. Hun holdt den i 40 år inden den døde.

Sygdomstegn: Hvis kongeboaen udsættes for lave temperaturer eller træk vil den blive snottet eller få lungebetændelse. Dette ses som væske fra næsen og hosten. Det kan behandles med antibiotika og kræver professionel hjælp. Hvis læben hæver eller der er gullige skorper i munden kan det være mundbetændelse også dette kan behandles af dyrlægen.

Andet: Gennem mange år er kæledyrs kongeboaer enten stukket af eller blevet udsat i staten Florida i USA. I dage mener man at kongeboaen har etableret sig fast der.

Lovgivning:
- Arten er opført på Washington konventionens liste 2. Når du køber dyret skal du gemme kvitteringen, eller opdrætscertifikatet, som dokumentation.
- Alle slanger er opført på bilag 2 i Bekendtgørelse om privates hold af særlige dyr m.v. , Bekendtgørelse nummer 1021 af 12. december 2002.

Ver. 2010 Asbjørn Ejlersen.
Dansk AmfibiecenterBack to content | Back to main menu