Pasningsvejledninger


Go to content

Bladkamæleon

Øgler > Kamæleoner

Pasningsvejledning for Bladkamæleon.

C:\Users\Dansk Amfibiecenter\Documents\Dansk Amfibiecenter\Pasningsvejledninger\Billeder pasvej\brevicaudatus.JPG
Error File Open Error

Foto: Niels Pedersen.

Videnskabeligt navn: Rippeleon brevicaudatus

Dansk navn: Intet officielt, dog anvendes betegnelsen bladkamæleoner ofte om flere forskellige arter i denne gruppe.

Udseende: Denne art er nok den mest kendte i hobbyen. Hannerne bliver op til 8cm i totallængde, men generelt er de noget mindre. Hunnerne bliver op til 7cm i totallængde men kan virke større end hanner, da de er kraftigere. Der er flere lokalitetsvarianter, men desværre er der ikke rigtigt blevet forsket inden for området. Generelt er de brunlige med grågrønne nuancer og mørkere striber fordelt på kroppen. Nogle varianter har meget gult på sig, hvor andre har overvejene grønt. Aftegningerne varierer også, da nogle har meget markante striber og andre mangler dem helt. Aftegninger, som f.eks. striber, kan dog blusse op og forsvinde afhængigt af humør. Fra nogle lokaliteter har individerne mange pigge hvor andre har mere enkle kroppe. R. brevicaudatus kan skelnes fra de andre bladkamæleoner på den lille pig på hagen. Der er flere måder at se forskel på hanner og hunner. Hannerne vil have en fortykket halerod men også længere hale og være større end hunnerne.

Udbredelse i naturen: R. brevicaudatus forekommer i Tanzania i de Østlige Usambara- og Uluguru- bjerge, i en højde fra 300-900m. Det er en regnskovsart, som lever i bundvegetationen op til et par meter over bunden. Dagstemperaturen ligger som regel omkring 20-25 °C og falder til 18-22 °C om natten. Luftfugtigheden er høj.

Biologi: Denne art lever solitært og begge køn kan være aggressive over for andre individer. Hunnen er drægtig i ca. 30 dage og lægger 2-6 æg, som hun graver ned.

Hold i terrarium: R. brevicaudatus kan kun anbefales, hvis man har lidt kendskab til hold af krybdyr i forvejen, og er en god kamæleonart at starte med. De trives nemt, hvis de basale behov som vand, mad, temperatur, lys, ventilation, luftfugtighed, dagsrytme og visuel isolation bliver dækket.
R. brevicaudatus lever solitært, men kan holdes i grupper hvis terrariet er stort nok. Hanner skal dog aldrig holdes sammen. Terrariet bør placeres et sted hvor der er ro og ingen gennemgang af mennesker og husdyr. Til en han og to hunner, kan der anvendes et terrarium på L80 x B80 x H60cm, men jo større desto bedre. Temperaturen i terrariet skal ligge på omkring 22-25 °C, med en koldere og en varmere ende, så kamæleonen har mulighed for at termoregulere. Temperaturen bør falde til stuetemperatur om natten. Luftfugtigheden skal ligge på omkring 70 % -100 %. Et bundlag er nødvendigt, da det holder luftfugtigheden oppe og giver drægtige hunner et sted at begrave deres æg. Bundlaget kan bestå af en muldjord/spagnum blanding og bør dækkes af visne blade. Vildtfangede hunner er næsten altid gravide. Terrariet skal have rigeligt med klatregrene, som passer til dyrenes fødder. En god beplantning i terrariet tilbyder skjul og drikkemuligheder til kamæleonerne.
Ficus benjamina, Ficus pumila, Cissus-arter og Asparagus falcatus er alle gode planter til denne art.
Der skal først og fremmest vandes i terrariet for at dække dyrenes væskebehov, men luftfugtigheden holdes også oppe, planterne får vand og kamæleonerne kan vaske deres øjne.
Mange kamæleoner dehydreres da deres væskebehov ikke bliver dækket. Nogle kamæleoner drikker af faldende dråber, mens andre drikker vanddråber på blade. For at stimulere drikkerefleksen, kræver kamæleoner ofte længere tids oversprøjtning af terrariet og derefter god tid til at slukke tørsten. Det er vigtigt at kamæleonerne får mulighed for at vaske deres øjne. En relativ fugtighed på 70 % -100 % opretholdes ved at overbruse terrariet 2 gange dagligt.
Vandfald og lignende kan ikke anbefales, da de er for vanskelige at holde hygiejniske

Belysning er meget vigtigt for kamæleoner, da de bliver stimuleret af lyset.
Bladkamæleoner kræver ikke samme mængder lys som "ægte" kamæleoner, men terrariet bør stadig være oplyst og ikke dunkelt. Lyset kan bestå af 2-3 lysstofrør, hvor et af dem er et mildt UV rør. Da bladkamæleoner opholder sig i bunden af vegetationen er deres UV behov mindre end hos de ægte kamæleoner. Ved større terrarier kan det være en idé, at have en lille varmespot på 20-40watt som placeres over nettet.
Varmemåtter er ikke til nogen nytte, da varmen bør komme oppe fra i form af synligt lys. Døgnrytmen bør være 12 timers dag og 12 timers nat
Så meget som muligt af terrariets top bør være af net, både af hensyn til belysningen og ventilationen.

Foder: Alle slags insekter spises, men bør ikke være større end bredden på kamæleonens hoved. Fluer tages meget gerne, men bruges de som hovedfoder, bør de fodres med en sund foderblanding. Foderet skal rystes i vitaminpulver.

Hold med andre dyr: R. brevicaudatus bør den ikke holdes med andre arter.

Adfærd: Bruger dagen på at termoregulere, jage og forsvare territoriet.

Giftighed: Ikke giftig.

Levealder: 2-6 år.

Sygdomstegn: En rask kamæleon vil sidde med åbne øjne og holde øje med hvad der sker omkring den, sidder den med indsunkne eller lukkede øjne, er det højst sandsynligt stress, og/eller dehydrering. En mørk farve kan betyde forskellige ting, f.eks. stress eller for lave temperaturer i terrariet. Dyret skal have et fast greb til det den klatrer på og må ikke have nogen brud på knogler eller rifter i huden. Se efter om der er uflåd fra dyrets kloak, hvis ja, så køb ikke dyret. Også hos dyrehandlerne bør kamæleoner altid gå for sig selv.

Andet: Opdrættede dyr er at fortrække, da vildtfangede dyr er meget sarte.

Lovgivning: CITES Bilag II. RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 338/97 Bilag: B

Ver. 1. 2010 Niels pedersen.
Dansk Amfibiecenter.


Back to content | Back to main menu