Pasningsvejledninger


Go to content

Kinyongia multituberculata

Øgler > Kamæleoner

Pasningsvejledning for Kinyongia multituberculata

C:\Users\Dansk Amfibiecenter\Documents\Dansk Amfibiecenter\Pasningsvejledninger\Billeder pasvej\multituberculata.JPG
Error File Open Error

Foto: Niels Pedersen

Videnskabeligt navn: Kinyongia multituberculata

Dansk navn: Arten har ikke noget officielt dansk navn.

Udseende: Denne art har længe været anset for at have været underart af K. fischeri, men har nu status som en selvstændig art i samme artskompleks som K. fischeri.
Kinyongia multituberculata hannerne kan blive 35 cm hvor halen udgør over 60 %. Denne og andre arter i artskomplekset er kendt for deres lange "næser", som består af to parallelle udvækster. Rygkammen er stærkt udviklet hos hannerne og rejser sig som kegleformede skæl som hver især er delt af mindre skæl. Kammen strækker sig langs hele ryggen og den første del af halen. Kammen bliver lavere jo nærmere den kommer den sidste del af ryggen og rejser sig så atter igen på halen. Skællene på siderne er grove og konvekse. Hannernes grundfarve er lys grøn. Den øverste del af flankerne har 2-3 hvidgule striber, hvor den forreste ofte er utydelig. De to bageste striber danner en fordrejet hestesko. Under "hesteskoen" hvilket er midt på flanken, er der som reglen en mørk plamage. Den nederste del af flanken kan være gullig. Halen kan have blege striber. Den bageste del af hjelmen er ofte rødlig og strubeområdet er blåhvidt. Øjenlågene har stråleformede striber. Hornene er gulbrune til grå. Hunnerne bliver op til godt 20 cm, hvor halen udgør ca. 58 %. De har små horn som forlængelse af næsepartiet. Hjelmen er mindre udviklet end hos hannerne. Rygkammen er fremhævet på den forreste halvdel af ryggen, men er mindre udviklet end hannernes. Hunnerne er grønne, brune eller grå med samme aftegninger som hannerne, men dog med mørkere farver. Adskiller sig fra alle de andre "fischerkamæleoner" ved at have en rygkam, der strækker sig langs hele kroppen. Hunnerne varierer dog meget fra individ til individ.

Udbredelse i naturen: Udbredelsen er den vestlige del af Usambarabjergene op til ca.2300m. Arten har tilpasset sig flere typer af biotoper og den findes i både højlandsregnskov, skovkanter, plantager, buske, fyrretræer og eukalyptustræer og haver. Lokalt er den godt udbredt og også tilpasset sekundær vegetation. Indfangningen af dyr i Vestusambara er ikke nær så stor som i Østusambara, så den er sandsynligvis ikke en truet art.

Biologi: K.multituberculata lever solitært og er fra naturens side sky. Efter at have tilbragt natten, sammenkrøllet og sovende for enden af en tynd gren og tørsten er blevet stillet af morgenduggen, bliver de første solstråler brugt til at finde en passende plads til opvarmning. Her bliver solens stråler absorberet og brugt til at opnå den foretrukne kropstemperatur. Når denne er nået vil dagens jagt begynde. Hver dag er en evig kamp for at holde indtrængende væk fra territoriet. Hunnen lægger ca. 10-20 æg.


Hold i terrarium: K. multituberculata kræver et godt kendskab til hold af krybdyr. Man skal være indstillet på at opfylde kravene til vand, mad, temperatur, lys, ventilation, luftfugtighed, dagsrytme og visuel isolation på grundig vis, for at holde denne art. K. multituberculata lever solitært i naturen og bør derfor også holdes separat. Terrariet bør placeres et sted, hvor der er fred og ro og ingen gennemgang af mennesker og husdyr. En passende terrariestørrelse er L60 x B80 x H80 cm, men jo større desto bedre. Dagtemperaturen bør svinge, afhængig af årstid, fra 23 -26 °C i toppen af terrariet, det gør ikke noget at temperaturen ikke kommer over 21 °C på det koldeste sted. Nattemperaturen svinger i løbet af året fra 13 -18 °C. Der skal installeres et varmested på 30 -35 °C. Luftfugtigheden skal være høj, men samtidig bør de have god ventilation. da arten ikke tåler stillestående luft.

Et bundlag er ikke nødvendigt, men kan være en god ide, da det er med til at holde luftfugtigheden oppe. Terrariet skal have rigeligt med klatregrene som passer til dyrets fødder. K. multituberculata kommer fra højland, sekundær skov og plantager, og bør derfor have et godt beplantet terrarium, da det tilbyder skjul og muligheder for vanddråber som kamæleonen kan drikke.
Stuebirk, Asparagus falcatus, og Cissus-arter er alle gode planter til denne art.
Vandingen er vigtig og der er flere måder at gøre det på. Der kan f.eks. vandes med dripper, vandingssystem, pipette eller manuelt med en forstøver. Der er selvfølgelig flere grunde til at give vand, først og fremmest for at dække dyrets væskebehov, men også for at hæve luftfugtigheden og vande planterne. Luftfugtigheden skal ligge på mindst 60 % om dagen og 80 % om natten.

Nogle kamæleoner drikker af faldende dråber, mens andre drikker fra blade. Kamæleoner kræver ofte længere tids oversprøjtning af terrariet for at stimulere deres drikkerefleks og derefter god tid til at slukke tørsten. Det er vigtigt at kamæleonen for mulighed for at vaske sine øjne, så K. multituberculata kræver jævnligt 5-10 minutters "regn" ud over de daglige overbrusninger.
Der bør overbruses 2-3 gange dagligt. Af hygiejneårsager kan vandfald og lignende installationer ikke anbefales.

Belysning er meget vigtigt for kamæleoner, da de bliver stimuleret af lyset.
I terrariet skal der være en varmeplads hvor dyret kan varme kroppen op. Her anbefales en spot-pære da den koncentrerer varmen et sted og derved giver kamæleonen mulighed for at finde køligere områder. Anbring varmelampen uden for terrariet, lige over nettet. Udover varmespotten bør der sidde minimum 2 alm. lysstofrør. Varmemåtter kan ikke anvendes, da varmen bør komme oppe fra og være synlig i form af lys for kamæleonen.
Ventilationen er meget vigtig og terrariets top og noget af siderne bør være af net. Herved sikres både god luftudskiftning og en så god udnyttelse af lyset som muligt. Døgnrytmen indstilles til 12 timers dag og 12 timers nat ved hjælp af et tænd/slukur. Af hensyn til den naturlige rytme vandes der lidt mere sommer og vinter end forår og efterår.

Foder: Alle slags insekter spises, men de bør ikke være større end bredden på kamæleonens hoved. Fodret skal rystes i vitaminpulver.

Hold med andre dyr: K.multituberculata bør hverken holdes med andre kamæleoner eller andre dyrearter.

Adfærd: Bruger dagen på at termoregulere, jage og forsvare territoriet.

Giftighed: Ikke giftig.

Levealder: 4-7 år

Sygdomstegn: En rask kamæleon vil sidde med åbne øjne og holde øje med hvad der sker omkring den, sidder den med indsunkne eller lukkede øjne, er det højst sandsynligt stress og/eller dehydrering. En mørk farve kan betyde forskellige ting, f.eks. stress eller for lave temperaturer i terrariet. Dyret skal have et fast greb til det den klatrer på og må ikke have nogen brud på knogler eller rifter i hunden. Se efter om der er uflåd fra dyrets kloak, hvis ja, så køb ikke dyret. Hos dyrehandlerne bør kamæleoner også holdes enkeltvis og ikke sammen med andre dyrearter.

Andet: Opdrættede dyr er at fortrække, da vildtfangede dyr er meget sarte.

Lovgivning: Rådets forordning (EF) nr. 338/97 Bilag B, CITES II bilag B.

Ver.1. 2010 Niels Pedersen.
Dansk Amfibiecenter,


Back to content | Back to main menu