Pasningsvejledninger


Go to content

Halsbåndsleguan

Øgler > Leguaner

Pasningsvejledning for halsbåndsleguan

U:\Pictures\Pasningsvejledning\Halsbåndsleguan.jpg
Error File Open Error

Foto: Morten Refskov

Videnskabeligt navn: Crotaphytus collaris

Dansk navn: Halsbåndsleguan

Udseende:
Slægten Crotaphytus er inddelt i 9 arter, der alle har det karakteristiske halsbånd med to sorte bånd, som har givet disse dyr deres navn. Den mest almindelige art i handlen er Crotaphytus collaris, der opnår en totallængde på 30-35 cm. Hos halsbåndsleguaner er det i reglen ikke svært at skelne kønnene fra hinanden. Hanner er ofte mere farvestrålende og har en grønblå grundfarve, mens hunnerne adskiller sig ved er have en mere gråbrun grundfarve. Når hunnerne er drægtige, udvikler de en række røde markeringer og bånd, som forsvinder efter æglægningen.

Udbredelse i naturen: Halsbåndsleguaner stammer fra USA og Mexico og er udbredt i klippeområderne fra Oregon i vest til Missouri og Arkansas i øst. Den typiske biotop er græssteppe samt stenørken med spredt vegetation.

Biologi: Halsbåndsleguaner er dagaktive dyr, som ynder direkte sollys med meget høje temperaturer og en masse ultraviolet lys. De er primært insektædere og bruger deres kraftige bagben til at sætte af med for at fange deres bytte. De er aktive og eminente jægere, som bevæger sig meget omkring og tilbringer det mest af livet på klipper og i huler.

Hold i terrarium: Halsbåndsleguaner er meget aktive øgler, som derfor har behov for en del plads. Til en trio bør der i hvert fald anvendes et 250 liters terrarium (100x50x50 cm), men det er anbefalelsesværdigt med et større terrarium på op imod 150x70x70 cm (L x H x D). Terrariet bør indrettes tørt med sandbund, små huler, grene, træstubbe og spredte stenformationer (sørg for at disse er sikret mod sammenstyrtning), samt masser af lys og varme. Halsbåndsleguaner kan næsten ikke få en for høj lysintensitet. Det vil stimulere deres adfærd og appetit, og de fungerer faktisk ikke ordentligt, hvis man sparer på lyset. Det er vigtigt, at terrariet, så vidt muligt, kommer til at indeholde både en "varm" og en "kold" ende. I den varme ende bør temperaturen være 35-35 °C med en lokal varmeplads på 50-60 °C. Dette opnås typisk med lysstofrør samt en spotpære på 40-60 watt, som er rettet mod på en sten. I den kolde ende bør temperaturen ikke bevæge sig meget over 30 °C. Da arten i naturen lever ganske soleksponeret, og således udsættes for en stor ultraviolet bestråling (UV), vil det være en fordel at installere UV-belysning i terrariet for at imødekomme dette. UV-lyset har især betydning for dyrenes evne til at optage kalk samt deres aktivitetsniveau. UV-lys kan både fås som sparepære og lysstofrør.
Dyrene bør tilbydes vand en gang imellem, men da de kommer fra temmelig tørre egne, så dækkes deres væskebehov primært gennem føden.

Foder: Halsbåndleguaner spiser i naturen primært insekter, men tager også mindre øgler. I terrariehold fodres med fårekyllinger, græshopper, kakerlakker, voksmøl, melorme samt andre små insekter. Halsbåndsleguaner er opportunistiske jægere, som kan tage relativt stort bytte. Visse individer er kræsne, og generelt spiser halsbåndsleguaner periodevis ganske lidt. Foderet skal rystes i vitamin- og mineralpulver for at sikre, at dyrene får, hvad de har behov for.

Hold med andre dyr: Halsbåndsleguaner bør ikke holdes sammen med andre arter. De holdes bedst i par eller i en lille gruppe på 3-4 dyr. I en sådan gruppe bør der kun være en han, da de er stærkt territorielle.

Adfærd: Halsbåndsleguaner er dagaktive øgler, som har et højt aktivitetsniveau og bevæger sig meget omkring i terrariet. Det er på alle måder spændende terrariedyr.

Giftighed: Der foreligger ingen oplysninger om, at arten skulle være giftig. Alligevel bør almindelig håndhygiejne overholdes, når man har håndteret sine dyr.

Levealder: Lever længe i fangenskab. Opdrættede dyr, der holdes korrekt, burde kunne blive over 10 år gamle.

Sygdomstegn: Halsbåndsleguaner har tendens til at blive hurtigt syge, hvis de ikke holdes tilstrækkelig tørt, lyst og varmt. Hvis forholdene er i orden, fungerer arten dog fortrinligt. Dyrene bør have et højt aktivitetsniveau, være klare i farverne, virke friske og æde dagligt. Såfremt de gennem længere tid opfører sig synligt forskelligt fra dette, bør der søges en krybdyrkyndig dyrlæge.

Andet: Typisk vil det være muligt at købe vildtfangne dyr hos dyrehandlerne. Hvis de er akklimatiseret, vil de normalt klare sig godt i fangenskab. Hvis man kan få fat i opdrættede dyr, er det at foretrække.

Lovgivning: Arten er ikke omfattet af fredningsbestemmelser.

Ver.1. 2010 Morten Refskov.
Dansk Amfibiecenter


Back to content | Back to main menu