Pasningsvejledninger


Go to content

Perlefirben

Øgler > Firben

Pasningsvejledning for Perlefirben

C:\Users\Dansk Amfibiecenter\Documents\Dansk Amfibiecenter\Pasningsvejledninger\Billeder pasvej\perlefirben.jpg
Error File Open Error

Foto: Martin Rørdam

Videnskabeligt navn: Timon lepidus

Dansk navn: Perlefirben

Udseende: Det største af de rigtige firben. Maks. længden er over 80 cm, men normalen er ca. 50 cm. Hannerne er større og kraftigere end hunnerne og har et meget bredt hoved. Grundfarven er grøn med et sort netmønster på ryggen. Siderne har rækker af store flotte blå pletter. Bugen lys gul eller grønlig. Ungerne er grågrønne med hvide pletter omkranset af en sort ring på ryggen. Den meget nærstående art Timon pater ligner til forveksling og skal holdes på samme måde.

Udbredelse i naturen: Den Iberiske halvø, Sydfrankrig og Nordafrika samt enkelte populationer i det nordvestlige Italien.

Biologi: Perlefirben foretrækker tørre sydvendte områder med mulighed for hurtigt at kunne søge beskyttelse, som f.eks. stendiger, ruiner og skovkanter. Ofte ses den på toppen af stendiger, hvorfra den kan overskue omgivelserne. Den er en udmærket klatrer og kan finde på at søge tilflugt i træer. I naturen er den utroligt sky og flugtdistancen er på op til 75m.
Perlefirben danner territorium, som de forsvarer heftigt over for artsfæller. Ikke sjældent ses dog, at de danner par, der kan opretholdes i mange år.

Hold i terrarium: Denne store, kraftige og meget aktive øgle kræver et stort terrarium. 140cm x 60cm x 60cm (l x b x h) er passende for et voksent par. Terrariet indrettes som et tørt middelhavsterrarium med stensætninger, solpladser, flere gemmesteder og selvfølgelig en vandskål. Bundlaget bør være støvfrit grus eller lignende. Firbenene foretrækker strålevarme og solpladserne bør derfor opvarmes af spotpærer. Lysintensiteten bør være høj og ultraviolet belysning er en stor hjælp til dyrenes velbefindende. Grundtemperaturen i terrariet behøver ikke være særlig høj. 22-25 °C er passende. Dyrene holdes bedst parvis eller alene. Flere hanner vil ofte kæmpe til døden om territoriet, og selv hunner kan være ganske stridbare imod hinanden. En kølighedsperiode om vinteren er naturlig, men ikke nødvendig for deres velbefindende.

Foder: Alle større insekter som kakerlakker, fårekyllinger, græshopper, sommerfugle, møl og kæmpemelorme tages gerne. Af andre foderemner kan regnorme og enkelte mindre gnavere benyttes. Ungerne er heller ikke kostforagtere og fodres som de voksne bare med mindre emner. En del perlefirben tager gerne sød frugt, og enkelte tager også andre planteemner som mælkebøtteblomster.
Tilskud af vitaminer og kalk ved alle fodringer er en god sikring for et sundt helbred hos dyrene.

Hold med andre dyr: Ikke alene er perlefirben meget territoriale, men de er også ganske voldsomme overfor andre dyr. Derfor bør de kun holdes alene eller sammen parvis.

Adfærd: Perlefirben bliver hurtigt tillidsfulde i terrariet og kan efter en tid håndfodres. Yderligere håndtering bør ikke ske, idet dyrene har tendens til at gå i panik og flygte panisk.

Giftighed: Firbenene er ikke giftige, men kan give et smertefuldt bid

Levealder: Op til mindst 15 år

Sygdomstegn: D3 vitaminmangel er det hyppigste problem man støder på med disse firben. Afvekslende foder med vitamin og kalktilskud er nødvendigt og ultraviolet belysning en stor fordel.
Især ungerne, som vokser meget hurtigt, får ofte vitamin- eller kalkmangel.
Skælbetændelse kan forekomme hvis dyrene holdes for fugtigt eller for surt.

Andet: Perlefirben kan som alle andre ægte firben smide halen, som vil regenerere igen. Den nye hale er dog hverken så lang eller smuk som den tabte.
Parringer kan foregå hele året indendørs, og hunnerne kan lægge flere kuld æg på en sæson. De lægger fra 6-23 æg i et kuld, som nedgraves i et fugtigt område i terrariet. Æggene vil ved korrekt behandling klække efter 75-90 dage ved ca. 29 °C.
Sommerophold i frilandsterrarier er ikke bare sundt for dyrene, men giver også en bedre oplevelse af dyrenes naturlige adfærd. Desværre bliver de ofte meget sky på friland.

Lovgivning: Alle europæiske krybdyr og padder er beskyttet under Bern-Konventionen. Opdrætsdyr sælges dog ofte både fra private og dyrehandlere.

Ver. 1. 2010 Søe Pedersen
Dansk Amfibiecenter


Back to content | Back to main menu